Humleodling

Vårt odlingssystem - Hallertauer

Humleodling har en lång historia i Sverige, under flera hundra år var det lagstadgat att varje gård skulle odla humle. Produktionen i Sverige minskade drastiskt under 1800 talet för att till slut helt upphöra. Under 40- och 50-talet återuppstod odlingen under en kort period, för att sedan åter läggas ner.

Historiskt sett har humle odlats på störar. I de stora producentländerna odlas humle i dag i olika former av stolpsystem. Vi har valt att använda oss av ett tyskt Hallertauersystem som vi har anpassat med avseende på solens ståndpunkt samt för utnyttjande av befintliga traktorer och redskap.

Vår odling omfattar 5 000 kvadratmeter och byggdes i slutet av maj 2015, med hjälp av tyska professionella humlegårdsbyggare. Odlingen består av 70 grova stolpar som är sju meter höga, och med ett vajersystem som länkar samman stolparna.

Mellan stolparna står plantor i rader med rankor som klättrar uppåt på ståltrådar. Här växer sorterna Magnum och Saphir, vardera 600 plantor, nyligen satte vi 200 plantor av den amerikanska sorten Cascade och 300 plantor av Svalöf E och Svalöf S.  Alla 1 700 plantor har planterats för hand och varje sommaren växer sig humleplantorna snabbt höga och bildar kottar under senare delen av sommaren.

Vi hackar ogräs, vattnar, kupar och använder gödning godkänt inom den ekologiska odlingen. I september börjar humlekottarna mogna och skördas. Första året handplockades allt, från 2016 använder vi en stationär tröska som importerats från Tyskland.

Från och med skörden 2018 är vår humle ekologiskt certifierad enligt EU:s regler.

prev next