Korngården AB

– Svensk humle från Lundaslätten

Hantverksmässig öltillverkning är en växande nisch i Sverige, antalet mikrobryggerier och hemmabryggare ökar i snabb takt. Över hela landet produceras idag allt fler lokala ölsorter, men större delen av humleråvaran till svensk öltillverkning  importeras. 

Korngården erbjuder en helt unik, svensk, ekologiskt odlad  och närproducerad humle. Vi odlar två sorter, Magnum som är en bitterhumle och Saphir som är en aromhumle, samt en även en gammal svensk humlesort med ursprung från Näs i Uppland.